skip to Main Content

Overig

Hier vind u handige en praktische informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Gezondheidsinformatie

De gezondheidsinformatie wordt verzorgd door Thuisarts.nl en is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Hier vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

  • bij vragen en klachten thuis
  • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

Klik op een letter in het alfabet bovenaan op de website van Thuisarts.nl om een aandoening te vinden.

Jaarverslag 2020

Klik op de onderstaande knop voor het jaarverslag 2020

Bekijk Jaarverslag 2020

Medische verklaring/ Rijbewijs

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.

Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwenrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Weigeringsbriefje KNMG

Bovenstaande is ook de reden waarom de huisartsen géén rijbewijskeuringen uitvoeren bij eigen patiënten; dit ondanks het feit dat de gemeente hier geen bezwaar tegen heeft.

Privacyreglement

Onze praktijk beschikt over een privacyreglement.
Doel van het reglement is vastlegging van een aantal maatregelen die de huisartsenpraktijk heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elk verwerking van patiëntgegevens (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd), die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Privacyverklaring

Online inzage dossier

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op een door u gekozen PGO (persoonlijke gezondheid omgeving) Hiervoor moet zich echter eerst registreren.

Voor meer informatie verwijzen u naar:
https://www.pgo.nl/

Eigen risico

Wat valt er niet onder eigen risico:
De zorg van de huisartsenpraktijk. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites.

Wat valt er wel onder eigen risico:
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of kweken, u medicatie toedient of voorschrijft.
Ook als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan dit vallen onder het eigen risico.

Back To Top