skip to Main Content

Praktijkinformatie

Hier vind u handige en praktische informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Huisarts

De huisartsen werken in drie afzonderlijke praktijken en als patiënt blijft u ingeschreven bij uw eigen huisarts. De waarneming in de praktijk van Lansink en Brama wordt onderling geregeld. De praktijk van Oude Nijhuis en Annink en de praktijk van dr. van Alst regelen dit met elkaar.

Doktersassistente

De assistentes zijn werkzaam voor alle huisartsen en hebben wisselende bezigheden zoals telefoonbeantwoording, baliedienst, spreekuur houden en assisteren bij ingrepen. Dit houdt in dat u kennis maakt met alle assistentes zowel telefonisch als aan de balie of bij verrichtingen.

Van 8.00 tot 9.30 beantwoorden de assistentes de telefoon, na 9.30 start één van deze assistentes haar spreekuur. De telefoon-assistente maakt afspraken voor het spreekuur en voor huisbezoeken en zal vragen naar uw klachten om de tijd te bepalen die u nodig heeft op het spreekuur. Zij weet antwoord op veel praktische zaken zoals verwijzingen en recepten.

Aan de balie is de assistente de gehele dag aanwezig, afgezien van de overlegmomenten met de huisartsen van 10.30 tot 11.00 en van 15.00 tot 15.30.

Tevens kunt u op de spreekuurtijden terecht voor afspraken bij de assistente. Tijdens het spreekuur van de assistente kunt u onder andere terecht voor oren uitspuiten, injecties, wondverzorging, tapen van gewrichten, hechtingen verwijderen, gehooronderzoek, uitstrijkjes en wratten aanstippen. Elke assistente heeft vaste spreekuurtijden op de dagen dat ze werkzaam is en het is dus ook mogelijk telefonisch een afspraak op het spreekuur van een u bekende assistente te maken.

Praktijkverpleegkundige

Als HBO-opgeleide verpleegkundigen hebben zij de basisopleiding ‘Praktijkondersteuner Huisartsen’ gevolgd. Aanvullend hebben beiden de specialisaties Diabetes Mellitus en Longverpleegkunde succesvol afgerond. De continue zorg voor chronische patiënten is bij hen in goede handen waarbij wekelijks de aan hun zorg toevertrouwde patiënten worden doorgesproken met de huisarts.

Zij houden spreekuren voor chronische patiënten op gebied van:
– Diabetes mellitus (suikerziekte)
– Astma en COPD (longziekte)
– Cardio vasculair risicomanagement ( hart-en vaatziekten)
– Stoppen met roken
– Osteoporose (botontkalking)
– Ouderenzorg

Tijdens deze spreekuren geven zij voorlichting over de ziekte, geven ze adviezen en helpen bijvoorbeeld bij het leren van insuline spuiten, of het inhaleren van medicijnen. Naast het houden van spreekuren leggen zij ook zo nodig huisbezoeken bij patiënten af die zeer slecht ter been zijn, of in het bejaardenhuis wonen.

Huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die niet naar de praktijk kunnen komen bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn of bedlegerig. Een huisbezoek kunt u, behalve in spoedgevallen, alleen ’s ochtends voor 10.30u aanvragen zodat er die dag in de agenda rekening mee gehouden kan worden.

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen kunt u dat beter doen. De behandelingsmogelijkheden zijn daar groter dan bij u thuis.

Nederlandse Huisartsen Genootschap – Praktijkaccreditatie

De praktijken van dr. Brama en dr. Lansink, dr. van Alst en dr. Oude Nijhuis en dr. Annink zijn geaccrediteerd. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat deze praktijken actief werken aan het verbeteren van hun kwaliteit.
In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

Voor meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering® kunt u de website http://www.praktijkaccreditering.nl/ bezoeken.

Back To Top