skip to Main Content

Gegevensuitwisseling patiënten, Opt-in

U dient als patiënt, zelf nadrukkelijk toestemming te geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens. Uw huisarts stelt uw belangrijkste medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Dit wordt ook wel opt-in genoemd.

In het computersysteem van de huisarts kan hij of zij vastleggen of u toestemming heeft gegeven. Een andere arts kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord.

Toestemming kunt u mondeling doorgeven, door het registratieformulier in te vullen of door het online te regelen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de praktijk. Op onze website kunt u uw toestemming online regelen. Hiermee geeft u toestemming aan uw huisarts om uw belangrijkste medische gegevens regionaal te mogen delen, zoals bijvoorbeeld met de huisartsenpost. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.

Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Kinderen hebben vanaf de leeftijd van 12 jaar het recht om iets aan de eerder gegeven toestemming te veranderen.

Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts.

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgnetoost.nl/optin.

Back To Top